Van Rasvereniging naar Werkgroep

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 30 juni 2019

Vandaag een bijzondere dag, want het gebeurd niet iedere dag dat er een beslissing als deze genomen wordt. Een vereniging waar wij, maar ook anderen voor ons, met hart en ziel voor gewerkt hebben, staat op het punt om ophouden te bestaan.

Als iedereen in Amersfoort is gearriveerd, opent Ernst de vergadering en legt kort uit wat het doel van deze bijzondere ALV is. Geen licht besluit om instemming te vragen voor het ontbinden van “ons clubje”, maar helaas noodzaak. Maar voordat er toch stemming over wordt gegaan, nemen we eerst de notulen door van de vergadering van 14 april jl. Deze worden goedgekeurd. Er wordt gekeken naar de ingekomen en uitgegane stukken. Bij de eerste zitten een aantal afmeldingen met tevens machtingen om te stemmen en uitgaande stukken zijn er geen geweest.

Dan is het moment daar. Ernst legt nogmaals uit, dat het gebrek aan nieuwe leden, het vertrek van bestaande leden, de lagere inkomsten en gelijkblijvende kosten en het gebrek aan belangstelling vanuit de leden om bestuursfuncties in te vullen of deel te nemen dan wel te helpen bij eventuele activiteiten, zijn toe geleid hebben dat er geen andere keuze meer is dan de vereniging in zijn huidige staat te ontbinden. Er zal wel verder gegaan worden in de vorm van een werkgroep, die gaat samenwerken met de Limbra Cat Club, om zo toch de belangen voor ons mooie ras, de Brits Langhaar, te behartigen en de standaard te bewaken.
De stembriefjes worden uitgereikt en van de 17 stemgerechtigden, stemt iedereen unaniem voor het ontbinden van de vereniging. Toch een triest moment.
In een tweede stemming wordt gestemd over de bestemming van het saldo van de rekening, dat nadat alle kosten voor het ontbinden van de rasvereniging betaald zijn, over blijft. Unaniem wordt ervoor gestemd om dit over te hevelen naar de op te richten Werkgroep Brits Langhaar, zodat het geld nog altijd toekomt aan ons ras.

Nadat er nog een paar zaken besproken zijn, zoals wie gaat zakelijk alles afwerken met de KvK/Bank, contactpersonen op de website, waar gaat de banner naar toe, waar slaan we het archief op en nog wat andere dingen, sluit Ernst de vergadering.

Aansluitend aan de BALV, vindt de eerste vergadering plaats van de Werkgroep Brits Langhaar. Esther (Vijfvinkel), Mieke (Tuynman) en Ria (Raaijmakers) zijn al een tijdje bezig om op de achtergrond wat dingen voor te bereiden. Er zijn een aantal belangstellenden die zich nog altijd voor ons ras willen inzetten en op ad hoc basis mee gaan helpen als er iets georganiseerd moet/gaat worden. Er worden een aantal praktische dingen besproken, waaronder: het maken van een infoblad voor fokkers/liefhebbers van de Brits Langhaar, wie gaat de rekening beheren, wie zijn de kernleden die dagelijk bereikbaar zijn, hoe gaan we om met de website (die aangehouden wordt), wat is het nieuwe logo en zo nog wat dingen meer.
Omdat het langer duurt dan verwacht, regelt Esther nog dat we ter plaatse kunnen genieten van een snelle, maar lekkere lunch, waaronder we de zaken afronden en afscheid nemen van elkaar.

Doordat de Rasvereniging Brits Langhaar ophoudt te bestaan, heeft dit ook gevolgen voor de website en de Facebook groep. Gelukkig zijn die gevolgen maar minimaal. Het betreft namelijk alleen een aanpassingen in naam (werkgroep ipv rasvereniging). De naam van de Facebook groep wordt gewijzigd in Werkgroep Brits Langhaar en de alle verwijzingen op de website naar “Rasvereniging” worden gewijzigd in “Werkgroep”.

Geschreven door Ria Raaijmakers