Erkenningshow Aalsmeer 2008

Lang is er naartoe geleefd, de ‘voorlopige erkenning’ van de Brits Langhaar in Nederland.
Op 2 maart 2008 was het dan eindelijk zo ver, een flink aantal fokkers en eigenaren van Brits Langharen togen met hun grote trots naar Aalsmeer waar de N.V.v.K-show gehouden werd. Deze show, die als thema Groot-Brittannië mee had gekregen, stond ook in het teken van de ‘voorlopige erkenning’ van de Brits Langhaar. Voor het voorlopig erkennen van een nieuw ras bij de FNK geldt de voorwaarde dat op deze erkenningshow tenminste 25 Brits Langharen aanwezig zijn en daarvan minimaal 15 Brits Langharen een “Uitmuntend” (U) zouden halen.

De stemming zat er al vroeg in. Het was een groot weerzien van vrienden, bekenden, bekende katten en eigen fokjes. De werkgroep Brits Langhaar had een prachtige informatiestand ingericht waar ook het een en ander te winnen was en alle kooien waren voorzien van een speciaal showlint. Bezoekers vonden in de catalogus een kaartje waarmee ze konden stemmen welke Brits Langhaar hen het meeste aansprak voor de publieksprijs. Op deze dag zou de Brits Langhaar niemand kunnen ontgaan.

Alle Brits Langharen waren bij elkaar in één ring, niet ver van de speciaal daarvoor ingerichte keurruimte waar enkel de Brits Langharen gekeurd werden. De dag werd geopend door middel van een interview met één van de werkgroepleden en één van de fokkers door de gastvrouw van het N.V.v.K, waarna het startschot voor de keuringen gegeven werd. Twee stewards haalden de katten op bij de kooien om het keuren zo neutraal mogelijk te houden. De twee namens de FNK aanwezige keurmeesters, mevrouw J. Geelen en de heer G. de Beer, keurden de 41 katten onder grote belangstelling van fokkers, eigenaren en liefhebbers. Uitgangspunt voor het keuren was de rasstandaard die vorig jaar al door de FNK goedgekeurd was.

Ondertussen kwam de show goed op gang. Er was aardig wat belangstelling van het publiek voor de Brits Langharen die voor het eerst in Nederland in zulke grote getale bij elkaar waren, waar men het normaal gesproken op buitenlandse shows moet doen met een klein aantal. Fotograaf Geert de Vries (www.fotosvangeert.nl) was de hele dag aanwezig om foto’s te maken van deze bijzondere gelegenheid en bij de informatiestand vonden de lootjes gretig aftrek.

Nadat alle katten aan het begin van de middag gekeurd waren werd er een raspresentatie gehouden op het podium. Keurmeester Janny Geelen gaf daarbij uitleg over de Brits Langhaar en de rasstandaard aan de hand van zeven katten in uiteenlopende kleuren en leeftijden en de daarbij behorende ontwikkeling. Daarbij werd niet vergeten aan te geven wat de Brits Langhaar nu zo anders maakt dan andere rassen.

Aan het eind van de dag werden de keurrapporten uitgedeeld en had de werkgroep Brits Langhaar voor elke kat nog een leuke verrassingstas.

Al met al is het een geslaagde dag geweest voor iedereen. Het wachten is nu op de officiële vergadering van de FNK, waarna bekend wordt gemaakt of er voldoende U’s zijn gehaald om de Brits Langhaar de status ‘voorlopig erkend’ te geven. Indien dat het geval is mag de Brits Langhaar voortaan op onafhankelijke shows geshowd worden onder hun rasnaam, waarbij ze als kwalificatie een Uitmuntend, Zeer Goed of Goed kunnen krijgen. In de volgende fase kan er toegewerkt gaan worden aan een definitieve erkenning met bijbehorende CAC status.

Op vrijdag 7 maart 2008 is in de FNK-vergadering besloten om het ras Brits Langhaar de status “voorlopig” erkend te geven.

Dit houdt in, dat alle stamboeken van de verenigingen bij de FNK aangesloten het ras als zodanig gaan opnemen in hun stamboek en hiervoor registratiebewijzen afgeven.

Als laatste wil de Werkgroep Erkenning Brits LangHaar de SAINT Pro Cat bedanken voor de hulp bij het indienen van de aanvraag, de N.V.v.K voor de gastvrijheid en de gelegenheid om de erkenningshow te laten plaatsvinden op de N.V.v.K show te Aalsmeer en last but not least een bedankje voor alle vrijwilligers.

Auteurs: Kim Abdur en Rita Boerrigter-Eenling