Rasstandaard

De Brits Langhaar is afgeleid van de GCCF standaard – september 2015

ALGEMEEN
De Brits Langhaar zijn compact gebouwde, robuuste katten met een ronde kop, brede borst en een in verhouding vrij kort, massief lichaam. Het zijn gespierde katten met een alerte uitstraling en een perfecte conditie.

KOP
Ronde kop met volle wangen en een brede, ronde schedel.
De beenderstructuur geeft de kop een rond aanzien. Geen pinch of vierkante snuit.
Van voren gezien is de neus kort, breed en recht. Van opzij gezien vertoont de kop een afgerond voorhoofd overgaand in een korte, rechte neus. Deze overgang vertoont een lichte glooiing. Hij mag niet te geprononceerd zijn. Een volle, stevige en brede kin is essentieel. Het gebit moet sluiten.
De lijn van de neuspunt tot de punt van de kin is recht.

OREN
Klein, breed aan de basis en afgerond aan de bovenzijde, zodanig ver uit elkaar geplaatst dat ze de ronde contouren van de kop niet verstoren. De buitenkant van de oorschelp is goed behaard, de binnenkant niet te overvloedig.

OGEN
Groot, rond en goed geopend, ver uit elkaar en horizontaal geplaatst.

OOGKLEUR
Koperkleurig, oranje of intens goudkleurig.
Effen Wit: ook blauw of odd-eyed.
Parti-colour, Harlekijn en Van: oranje, blauw en odd-eyed.
Silver tabby’s: groen of koperkleurig,
Black-, blue-, chocolate-, lilac-, cinnamon-, fawn-, silver tipped/shaded en golden tipped/shaded: groen.
Overige kleuren silver tipped/shaded: koperkleurig, oranje of intens goudkleurig.
Colourpoints: duidelijk helder blauw, hoe donkerder hoe beter.

NEK
De nek is kort en dik.

LICHAAM
Compact lichaam met een brede, diepe borst en een korte, rechte rug, laag op de poten
De romp is even massief als de schouders.
Middelgroot tot groot lichaam.

POTEN en VOETEN
Poten: kort, recht en stevig.
Forse ronde voeten.

STAART
Stevige, vrij korte staart, breed aan de basis en met een rond uiteinde.

NIET TOEGESTAAN
1- Geen goed sluitend gebit.
2- Diepe stop in het profiel, plat gezicht of stompe neus.
3- Onjuiste oogkleur of anders gekleurde vlekken of randen in het oog bij volwassen dieren.
4- Iedere andere afwijking uit de lijst van lichamelijke gebreken.

FOUT
1- Stop in het profiel.
2- Zwakke kin.
3- Te sterk ontwikkelde snorhaarkussens.

VACHT BRITS LANGHAAR
Een halflange, stevig aanvoelende vacht, dicht ingeplant en veerkrachtig, met een kortere vacht op de kop en een halflange vacht op de rest van het lichaam.
De vacht heeft voldoende onderwol, mag niet glad aanliggen, maar staat een beetje van het lichaam af door de dikte en de dichtheid van de vacht.
Seizoensvariaties in de vachtstructuur zijn toegestaan.
De vacht kan per variëteit enigszins verschillen.
De voorkeur wordt gegeven aan een bescheiden kraag en broek.
Aanwezigheid van haarpluimen in de oorschelpen en haarplukjes tussen de tenen is gewenst.
De pluimstaart is vol en goed behaard.

NIET TOEGESTAAN
1- Te korte vacht bij volwassen dieren.

FOUT
1- Te korte of te lange vacht. en/of vacht overal even lang.
2- Kraag en broek te prominent aanwezig.
3- Perzische vachtstructuur.
4- Vacht die ondervacht en/of dichtheid mist.

PUNTENTELLING

Kop/oren 20
Ogen 10
Nek/lichaam/poten/voeten 20
Staart 10
Vachtstructuur/vachtlengte/kleur en aftekening 40
Totaal 100

KLEUR EN AFTEKENING

EFFEN
Vachtkleur: De vacht is egaal van kleur zonder ghostmarking en goed doorgekleurd, vrij van witte haren met uitzondering van de witte Brits Langhaar.

NIET TOEGESTAAN
1- Vacht niet goed doorgekleurd.
2- Geen egale vachtkleur.
3- Duidelijke ghostmarking.

WIT
Vachtkleur: wit zonder gelige zweem.
Neusleer en voetzolen: roze.

NIET TOEGESTAAN:
1- gekleurde kopvlek(ken) bij volwassen dieren.

ZWART
Vachtkleur: gitzwart.Neusleer en voetzolen: zwart.

FOUT:
1- Roestige bruine zweem, alleen bij kittens toegestaan.

CHOCOLATE
Vachtkleur: elke tint warm chocoladekleurig
Neusleer en voetzolen: chocolade of roze.

BLAUW
Vachtkleur: licht tot middelblauw.
Neusleer en voetzolen: blauw.

NIET TOEGESTAAN:
1- Zware silver tipping bij volwassen dieren.

LILAC
Vachtkleur: roze-achtig grijs.
Neusleer en voetzolen: roze-grijs.

CINNAMON
Vachtkleur: warm kaneelkleurig.
Neusleer en voetzolen: roze of kaneelkleurig.

FAWN
Vachtkleur: warme roze-achtige kleur beige
Neusleer en voetzolen: zandkleurig roze

ROOD
Vachtkleur: diep warm rood.
Neusleer en voetzolen: roze.

CRÈME
Vachtkleur: koele tint crème.
Neusleer en voetzolen: roze.

Voor rood en crème geldt: zo weinig mogelijk tabby-aftekening, enkele sproeten toegestaan.

TORTIE
Voor de beschrijving van torties: zie het Algemeen Gedeelte.

NIET TOEGESTAAN
1- Vacht niet goed doorgekleurd.
2- Witte haren.

FOUTEN
1- Geen gelijkmatige kleurverdeling over het lichaam.
2- Afwezigheid van beide kleuren op poten en voeten.
3- Brindle.
4- Ghostmarking.

TABBY
Voor de beschrijving van de Tabby Patronen: zie het Algemeen Gedeelte

Voor alle tabby’s geldt:

NIET TOEGESTAAN
1- Ernstige patroonfouten.
2- Wit, uitgezonderd op kin of lippen.

FOUT
1- Geen gelijkmatige of grauwe grondkleur.

Voor de blotched en de mackerel tabby geldt ook :

NIET TOEGESTAAN
1- Onjuiste tekening of teveel agouti haren die de tekening verdoezelen.

Voor de spotted tabby geldt ook :

FOUT
2- Een doorlopende aalstreep bij volwassen dieren.
3- Spots, die aan elkaar vastzitten.
4- Strepen.

Voor de ticked tabby geldt ook:

NIET TOEGESTAAN
1- Ontbreken van aftekening in het gezicht.

Voor de zilver tabby geldt ook:

FOUT
1- Bruingele schaduw (taankleur) in het zilver.

PARTICOLOUR (bi-colour/ tortie met wit)
De witte en gekleurde gedeelten van de vacht, zonder ghostmarking, zijn scherp van elkaar gescheiden.
De hoeveelheid wit bedraagt bij voorkeur tenminste een derde of ten hoogste de helft. Symmetrie van de verdeling is gewenst, het liefst met gekleurde gedeelten op de schedel, oren, wangen,rug, staart, poten en flanken.
Bij de tortie met wit komen de beide kleuren in het niet witte gedeelte van de vacht in grote vlekken voor.

Voor alle variëteiten met wit geldt:

NIET TOEGESTAAN
1- Te veel of te weinig wit.
2- Niet goed doorgekleurd in gekleurde gedeeltes.
3- Zware silver tipping bij de blauwe bi-colour of de blue tortie met wit(volwassen dieren).
4- Zware ghostmarking

FOUT
1- Tabby tekening (in rode of crème gedeeltes is een lichte tabby tekening toegestaan).
2- Brindle, verspreide witte haren in de gekleurde gedeelten
3- Bij de tortie met wit: onevenwichtige verdeling van de tortie kleuren of te gemêleerd.
4- Silver tipping bij de blauwe bi-colour of de blue-tortie met wit (volwassen dieren).

HARLEKIJN PATROON
Voor de beschrijving van het patroon: zie het Algemeen Gedeelte.

NIET TOEGESTAAN
1- Kleur van de staart loopt door op het lichaam.

VAN PATROON
Voor de beschrijving van de aftekening: zie het Algemeen Gedeelte.

FOUT
1- Wit dat doorloopt vanaf de rug op de staart (iets wit dat doorloopt vanaf de rug is toegestaan bij een verder uitmuntend exemplaar).

SMOKE
De smoke is de effen zilver variëteit. De haren zijn bij de inplant zilverwit.
Zie ook het Algemeen Gedeelte.

NIET TOEGESTAAN
1- Ghostmarking bij volwassen dieren.

FOUT
1- Witte of zilveren dekharen.
2- Onvoldoende contrast tussen het zilver- en het gekleurde gedeelte van de haar.

SHADED/TIPPED
Voor de beschrijving: zie het Algemeen Gedeelte.

NIET TOEGESTAAN
1- Tabby tekening bij volwassen dieren.
2- Onvoldoende rood of crème bij volwassen dieren.
3- Tortie tippeds: afwezigheid van rood of crème bij tortie tipped kittens.

GOED
1- Duidelijk zichtbare witte vlek(ken).

COLOUR POINT
Voor beschrijving: zie het Algemeen Gedeelte.

NIET TOEGESTAAN
1- Witte vlekken (behalve bij de Bi-Colourpoint).

BI-COLOURPOINT

POINTS:
Het masker heeft een omgekeerde V, die op het voorhoofd begint, naar beneden loopt en de neus, de snorhaarkussens en de kin bedekt. Deze V is bij voorkeur symmetrisch en komt niet voorbij de buitenste ooghoeken.
De rest van het masker, oren en staart moeten scherp afgetekend zijn en in de juiste kleur.

LICHAAM:
Er moet een duidelijk contrast zijn tussen lichaam en points.
Lichte schaduwing in de pointskleur op het lichaam is toegestaan.
Sterke schaduwing bij een volwassen kat dient niet bestraft te worden bij een verder goed exemplaar.
Keel, borst en buik zijn wit.
De poten moeten wit zijn. Kleine delen met pointskleur zijn toegestaan. Alle vier voeten moeten wit zijn.

OOGKLEUR:
duidelijk helder blauw, een diepere tint geniet de voorkeur.

NEUSLEER EN VOETZOLEN:
passend bij de pointskleur of roze.

NIET TOEGESTAAN:
1- Elke hoeveelheid kleur op de voeten.
2- Elke hoeveelheid wit in de gekleurde points.
3- Gekleurde vlekken in wit masker.