Contact

Contactgegevens bestuur

Ernst Schuurman (voorzitter) voorzitter@britslanghaar.com
ernst@britslanghaar.com
Manon van den Heuvel (secretaris) secretaris@britslanghaar.com
manon@britslanghaar.com
Yvette Roose (ad interim penningmeester) penningmeester@britslanghaar.com
Ria Raaijmakers (algemeen lid & redactie) redactie@britslanghaar.com
ria@britslanghaar.com
Mieke Tuynman (algemeen lid & website) site@britslanghaar.com
mieke@britslanghaar.com

Voor alle overige vragen en/of opmerkingen kunt je een e-mail sturen naar info@britslanghaar.com