Showcompetitie / Clubkampioenschap

Brits Langhaar Clubkampioenschap

Leden van de Rasvereniging Brits Langhaar kunnen deelnemen aan het clubkampioenschap. Hiermee wordt per jaar van 1 januari tot en met 31 december bekeken welke kat de meeste punten heeft behaald op de shows van de onafhankelijke kattenverenigingen, de Tica en de Fifé, zowel in binnen- als buitenland.

Reglement

Puntentelling FNK en FIFé shows:
BOA (Best over all) 25 punten
BOB (Best of best) 14 punten
BIS (Best in show) 10 punten
BIV (Best in variëteit) 05 punten
Speciale prijs 03 punten
Alle overige punten 01 punten (zoals CAC, U1 enzovoort)

Puntentelling TICA shows:
1e plaats Al Breed finale (AB) 25 punten
1e plaats Specialty finale (SP) 15 punten
Winnen ringen, behalen finale 10 punten
Best Of Color (BOC) 05 punten
Best of Division (BOD) 05 punten
Speciale prijs 03 punten

  • Leden van de Rasvereniging Brits Langhaar kunnen deelnemen aan het clubkampioenschap.
  • De katten die meedoen aan het clubkampioenschap dienen eigendom te zijn van het desbetreffende lid.
  • Alleen keurrapporten met een Ex 1 tellen mee in de puntentelling. Als uw kat dus een Ex 2, Ex 3 enzovoort behaald heeft, dan tellen deze niet mee.
  • Alle showresultaten die behaald zijn, moeten getekend en gestempeld zijn. Is dit niet het geval, dan zal het betreffende resultaat niet meetellen. Dit moet dus officieel op het keurrapport vermeld staan.
  • Uitslagen van een ringkeuring tellen niet mee.
  • Keuringen van zogenaamde “döppelbewertung” tellen niet mee (dit betekent slechts één keurrapport per dag per kat).
  • Alle resultaten worden via de mail verstuurd naar yvette@britslanghaar.com
  • Als een eigenaar met meerdere katten meedoet aan het clubkampioenschap, dan graag per kat de resultaten sturen.
  • Zorg ervoor dat de scan of foto die je per mail stuurt duidelijk leesbaar is.
  • Het bestuur van de Rasvereniging Brits Langhaar is uitgesloten van deelname.

Succes!